Tag Archives: Wytop

Dymarki Świętokrzyskie i eksperymentalny wytop żelaza w starożytnym piecu hutniczym.

Fot. 4. Publiczność czeka na wynik eksperymentu, a my ostrożnie rozbijamy szyb pieca.

Eksperyment naukowy w archeologii to wyjątkowa metoda badawcza, w oparciu o którą podejmowane są próby odtwarzania metodami starożytnymi, bardzo bogatego spektrum różnego rodzaju przejawów działalności ludzkiej w bardziej lub mniej odległej przeszłości. Mamy tutaj do czynienia zarówno z budowaniem dawnych domostw mieszkalnych i gospodarczych, wykonywaniem z różnych surowców ozdób, narzędzi i przedmiotów codziennego użytku, jak i z odtwarzaniem pracy na roli, w kopalni, w warsztacie produkcyjnym, itp. Eksperymentalna metoda badawcza wymaga przede wszystkim dużej cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do postawionego sobie celu, zwłaszcza wtedy gdy wynik kolejnych, nieustannie podejmowanych na nowo prób jest ciągle i ciągle daleki od oczekiwanego.

Zapraszamy na Dymarki Świętokrzyskie 2012

Dymarki 2012 - Oficjalny plakat Fot. ŚSDP

W imieniu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego zapraszamy serdecznie do Nowej Słupi. W dniach 18-19 sierpnia odbędą się XLVI Dymarski Świętokrzyskie – największa impreza dotycząca starożytnego hutnictwa w Polsce. Festynowi archeologicznemu towarzyszyć będzie szereg pokazów przybliżających realia życia w Barbaricum i Imperium Rzymskim dwa tysiące lat temu. Rekonstruktorzy naszego Muzeum po raz kolejny przeprowadzą eksperymenty wytopu żelaza, wykorzystując dotychczas zgromadzoną wiedzę i doświadczenia.

Wytop – żywioł w obiektywie

Logo [sic!]

Niedawno postanowiliśmy dokończyć nasz eksperyment z Nowej Słupi. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, stanowiącej niezbity dowód na to, że starożytne hutnictwo potrafi rozpalić wyobraźnię nie tylko archeologom, metalurgom i inżynierom.

 

 

 

Dymarki Świętokrzyskie 2011

Porcja rudy trafia do pieca

W dniach 18-21 sierpnia odbyły się XLV Dymarki Świętokrzyskie – największa impreza poświęcona starożytnemu hutnictwu i jego roli w pradziejowej Europie. Rekonstruktorzy, naukowcy i odtwórcy rzeczywistości świata sprzed dwóch tysięcy lat, na doskonale przygotowanym i zaaranżowanym terenie nowo otwartego Centrum Kulturowo-Archeologicznym, stworzyli piecowiska świętokrzyskie, śląskie i mazowieckie oraz obozowiska Rzymian i Barbarzyńców.

trudeau_julieann@mailxu.com