Tag Archives: kultura wielbarska

Jesienne konferencje naukowe

Inter Ambo Maria

Początek roku akademickiego zazwyczaj obfituje w liczne konferencje naukowe i sprawozdawcze organizowane przez liczne placówki naukowe w kraju i zagranicą. Tegorocznej jesieni szczególnie wiele możliwość prezentacji mieli archeolodzy zajmujący się schyłkiem antyku na obszarze środkowej Europy. We wrześniu i październiku odbyło się kilka sympozjów, których istotną część stanowiły prezentacje najnowszych studiów nad młodszym okresem przedrzymskim, okresem rzymskim i następującej po niej „niespokojnej epoce”, a więc czasie wędrówek ludów. Jako, że tematyka ta jest szczególnie bliska pracownikom naszego Muzeum, naturalne stało się, iż zgłosiliśmy swój akces na niektóre z nich.

Kolia z 300 paciorków

Wisiorki

Ozdoby i części stroju należą do najbardziej charakterystycznych elementów wyposażenia grobów ze schyłku starożytności. Widoczne zróżnicowanie regionalne oraz wyraźna zmienność w czasie poszczególnych form spowodowały, iż ta kategoria zabytków przyciągała szczególną uwagę badaczy, zarówno w aspekcie kulturowym, jak i badań nad chronologią.

Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej

Konferencja w Gdańsku fot. Piotr Fudziński

Okres wpływów rzymskich stanowi główne tło naukowych zainteresowań archeologów z naszego Muzeum, dlatego z dużą uwagą staramy się śledzić aktualne konferencje podsumowujące najnowsze osiągnięcia badawcze związane z tą tematyką. Doskonałą okazją do poznania niepublikowanych jeszcze materiałów było odbywające się w Gdańsku w dniach 20-21 października sympozjum Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu.

tinnesmisti@mailxu.com