Tag Archives: Dorota Słowińska

Odkrycie studni z okresu wpływów rzymskich

Fot. 5. Górny wieniec cembrowiny z widocznym na dole elementem konstrukcyjnym zaopatrzonym w prostokątny otwór

Badania archeologiczne na stan. nr AZP 59–64/13 w Kaniach, gm. Brwinów, pow. pruszkowski, odbyły się w dniach 10.07–26.07.2013 r. i miały charakter badań ratowniczych, wyprzedzających planowane działania inwestycyjne, związane z budową instalacji wodociągowej przez działającą z ramienia Gminy Brwinów firmę MT Łupiński Pracownia Projektowa. Prace wykopaliskowe prowadzone były pod kierownictwem mgr Doroty Słowińskiej z Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie. Miały one na celu odkrycie, rozpoznanie i zadokumentowanie w miarę możliwości i potrzeb w całości, odsłoniętych na trasie planowanej inwestycji obiektów archeologicznych, które zostałyby zniszczone w trakcie prac budowlanych, jak również zabezpieczenie odkrytego ruchomego materiału zabytkowego.

Podróż śladami wielkiego zabytku

Wielka wyprawa w MSHM (15)

Początek lipca to czas, kiedy serce Parku Potulickich w Pruszkowie bije szybciej – właśnie wtedy, w specjalnie na ten cel tworzonym obozowisku, rozbrzmiewają śmiechy i gwar kilkudziesięciorga dzieci, biorących udział w warsztatach historyczno-artystycznych organizowanych przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie.

Gala konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne “Wierzba”

Mazowieckie Zdarzenia Muzealne "Wierzba" - I nagroda dla MSHM

24 września w Sali widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku odbyła się gala wręczenia nagród w VI Konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba”. I nagrodę w kategorii „Najlepsza impreza, pokaz, ekspozycja w plenerze – zorganizowana poza terenem muzeum” dla IV Warsztatów historyczno-artystycznych “My, Barbarzyńcy”, z rąk Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Członka Zarządu Wiesława Raboszuka, odebrała Dyrektor Muzeum Dorota Słowińska wraz z pracownikami.

Wygraliśmy Mazowieckie Zdarzenia Muzealne WIERZBA!

Fot. z arch. UMWM

Z chwilą, gdy tegoroczne warsztaty przeszły do historii dostaliśmy wspaniałą wiadomość o poprzednich. IV Warsztaty historyczno-artystyczne „My, Barbarzyńcy” otrzymały I nagrodę VI edycji Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” w kategorii „Najlepsza impreza, pokaz, ekspozycja w plenerze – zorganizowana poza terenem muzeum”. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi z wyróżnienia. Jednocześnie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w stworzenie i prowadzenie projektu – to nasz wspólny sukces!

Dorota Słowińska i Zespół MSHM

Muzeum otwarte / Antropologia codzienności

Muzeum Otwarte - logotyp projektu

W dniach od 10 do 15 października byliśmy obecni na pierwszej części polsko-niemieckiego projektu poświęconego muzealnej edukacji twórczej oraz badaniom nad codziennością. Wydarzenie stanowi kontynuację rozpoczętego w 2008 roku przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki cyklu spotkań „W stronę nowoczesnego muzeum”.

Odkryj w sobie Barbarzyńcę

Odkryj w sobie Barbarzyńcę

1 października, w słoneczne sobotnie przedpołudnie, rozstrzygnięty został konkurs literacko-plastyczny „Odkryj w sobie Barbarzyńcę” – ostatni akord wakacyjnego projektu IV Warsztatów Historyczno-Artystycznych „My, Barbarzyńcy”. Tradycyjnie gale rozdania nagród w konkursach dla dzieci odbywały się w muzealnej oranżerii, w tym roku, z racji muzealnego mieszkania „na walizkach”, gościny użyczyła nam Cafe Malavi. Niezwykle urocze i ciepłe miejsce, za sprawą swojej sympatycznej właścicielki, zmieniło się na weekend w Galerię Wystawy Pokonkursowej.

Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji

Konferencja w Bydgoszczy plakat

W połowie września gościliśmy w Bydgoszczy na niezwykle ciekawej konferencji Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji. Sympozjum zorganizowane przez Muzeum Regionalne im. Leona Wyczółkowskiego stało się prawdziwą platformą wymiany wizji, idei oraz sposobów przekazywania historii w muzeach. Trzydniowy maraton nie dawał uczestnikom chwili wytchnienia, w zamian proponując nad wyraz szerokie ujęcie tematu. Od  prawnych aspektów działalności muzeów, aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej, nowego spojrzenia na digitalizację wystaw po nowoczesną edukację.

rydolph@mailxu.com