Warsztat rysownika

Reguły 2001

Wykonanie dobrej dokumentacji rysunkowej podczas badań wykopaliskowych, nie jest zadaniem prostym. Rysownik napotyka szereg trudności – musi pracować szybko i precyzyjnie, bez możliwości zapewnienia sobie wygodnego miejsca pracy. Choć na pierwszy rzut oka praca ta wydaje się dość przyjemną i niewymagającą wysiłku, tak naprawdę stawia archeologom poprzeczkę dość wysoko.

Przygotowanie obiektu do dokumentacji wymaga dokładności. Należy go uważnie odczyścić z ziemi i piasku oraz precyzyjnie wyznaczyć umiejscowienie na wykopie. Dopiero wtedy, przy pomocy siatki pomiarowej oraz miarek, rysownicy przystępują do działania. W badaniach wykopaliskowych MSHM wykonuje się rysunki w kolorze. Oznacza to, że badacz musi mieć nie tylko pewną kreskę, ale i „dobre oko”, by jak najwierniej oddać cechy fizyczne obiektu oraz jego bezpośredniego otoczenia. Nie jest to jednak praca z natury – rysownik musi bezpośrednio współpracować z archeologiem i podporządkować się ściśle symbolice kolorów, nie mogąc pozwolić sobie na interpretacje artystyczne. Konieczność dokładnego mierzenia wymaga od dokumentującego zachowania swobody ruchów, dlatego na wykopie nie dostrzeżemy stolików kreślarskich. Zastępują je rysownice – poręczne podkładki umożliwiające przymocowanie poszczególnych arkuszy bloku milimetrowego. Kolejnym ograniczeniem, z którym musi poradzić sobie osoba dokumentująca jest brak miejsca. Ograniczeni przez inne obiekty, krawędzie wykopu, rozciągniętą siatkę pomiarową, starają się nie zwracać uwagi na ostre słońce odbijające od papieru lub zimne podmuchy przy których palce grabieją, by jak najwierniej zadokumentować znalezisko. Uważni i skupieni starają się nie rozpraszać krzątaniną panującą na wykopie i wokół niego. Ich prac nie znajdziemy w żadnej galerii, gdyż trafiają one bezpośrednio do dokumentacji wykopaliskowej, czasami mając swoje pięć minut podczas referatów wygłaszanych przez archeologów. Stereotypowe myślenie o zawodzie archeologów zwykle pomija zupełnie funkcję rysowników, dlatego postanowiliśmy przedstawić kulisy ich pracy.

mayson.hilario