Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej

Konferencja w Gdańsku fot. Piotr Fudziński

Okres wpływów rzymskich stanowi główne tło naukowych zainteresowań archeologów z naszego Muzeum, dlatego z dużą uwagą staramy się śledzić aktualne konferencje podsumowujące najnowsze osiągnięcia badawcze związane z tą tematyką. Doskonałą okazją do poznania niepublikowanych jeszcze materiałów było odbywające się w Gdańsku w dniach 20-21 października sympozjum Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu.

 Organizatorami tego wydarzenia naukowego byli: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Ochrony Zabytków w Gdańsku.

Zgodnie z zapowiedzią, do wygłoszenia referatów zaproszono wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy. Wśród nich znaleźli się archeolodzy jak również antropolodzy, historycy starożytności, dendrolodzy, językoznawcy, paleobotanicy i geolodzy. Jest nam niezwykle miło, że w gronie prelegentów znalazł się Marcin Woźniak, pracownik MSHM. Wygłosił referat Północne Mazowsze u schyłku antyku. Wybrane problemy badań nad późną fazą kultury wielbarskiej.

 

gremo.erin@mailxu.com