Fotomigawki – Wykopaliska dawniej i dziś

Biskupice 1978

Dokumentacja fotograficzna badań wykopaliskowych zmienia się wraz z rozwojem technologicznym, jednak nadal podstawą dobrego zdjęcia jest doskonale skomponowany kadr.

pesta.hilario@mailxu.com hovenga_stacie@mailxu.com fritter@mailxu.com