Fotomigawki – Wykopaliska dawniej i dziś

Biskupice 1978

Dokumentacja fotograficzna badań wykopaliskowych zmienia się wraz z rozwojem technologicznym, jednak nadal podstawą dobrego zdjęcia jest doskonale skomponowany kadr.

ahaltcarol@mailxu.com brassard pesta.golda@mailxu.com