UCZTA KRÓLA KAZIMIERZA – VII Warsztaty historyczno-artystyczne

Plakat Uczta Króla Kazimierza MSHM

W piątek 4 lipca od godz. 18.00 Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie oraz Kreisjugendring Esslingen e.V. zapraszają do Parku Potulickich, na wieczór otwarty VII Warsztatów historyczno-artystycznych dla dzieci „Uczta Króla Kazimierza”.

Przygotowano szereg atrakcji na świeżym powietrzu dla małych (i tych nieco większych) rycerzy i dam dworu. Program tegorocznej edycji projektu skupia się na poznawaniu kultury i sztuki dworskiej XIV-wiecznej Polski, czyli czasów króla Kazimierza Wielkiego. Okres ten to czasy niezwykle dynamicznego rozwoju kultury, budowania zamków, zakładania nowych miast, licznych reform administracyjnych, monetarnych i wojskowych, rozwoju gospodarczego i terytorialnego.

Motywem przewodnim uczyniono ucztę u Mikołaja Wierzynka, która odbyła się we wrześniu 1364 roku w Krakowie, podczas zjazdu monarchów Europy Środkowej. Zjazd, jak przekazują kronikarze, odbył się we wspaniałej oprawie, pomyślany, jako manifestacja potęgi i bogactwa króla polskiego, odbił się głośnym echem w ówczesnej Europie.

PROGRAM WARSZTATÓW 30.06-4.07.

Uczta i udział w niej księcia mazowieckiego Siemowita III stanie się pretekstem do poznania kultury XIV-wiecznej Polski. Poprzez aktywny udział dzieci w różnego rodzaju działaniach chcemy przybliżyć im wiedzę o średniowiecznej kulturze dworskiej (muzyce, instrumentach, tańcu, teatrze), tradycji turniejów rycerskich i biesiadowania, cechach stylu gotyckiego w architekturze w tym sztuce wykonywania witraży; o heraldyce i kaligrafii a także o funkcjonowaniu ówczesnego miasta z nieodłącznym targiem i rzemieślnikami.

Organizując tego typu warsztaty Muzeum pragnie zainteresować młodych ludzi przeszłością, jednocześnie stara się jednak tak projektować zajęcia, aby uczestnicy nie tylko nabywali wiedzę, ale przede wszystkim kształtowali różnorodne umiejętności: taneczne, plastyczne, aranżowania przestrzeni, gry na instrumentach, przygotowywania potraw, doskonalili swoją sprawność fizyczną i techniczną czy też sztukę ładnego pisania. Zajęcia heraldyczne, iluminacji, projektowania witraży czy tez średniowiecznego miasta, opracowanie scenek teatralnych przy inscenizacji uczty u Wierzynka będą sprzyjać twórczemu myśleniu, a tym samym szukaniu umiejętności wyrażania oryginalnych pomysłów.

Program uzupełni szereg gier terenowych i aktywności fizycznych. Zajęcia będą się odbywać w plenerze, w godzinach 9-16. Każdego dnia nasi podopieczni otrzymają gorący posiłek. Dzieci podzielone zostaną na 3 grupy wiekowe (7-8, 9-10, 11-12 lat). Aby wprowadzić je w realia średniowiecza, nazwy grup będą nawiązywać do ówczesnych nazw chorągwi ziemskich Księstwa Mazowieckiego. Ma to również na celu integrację grupy i wzmocnienie poczucia wspólnoty. Do każdej grupy przydzielonych zostanie 2 opiekunów, będą to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi. Osoby prowadzące poszczególne warsztaty i pokazy będą odpowiedzialne za merytoryczną stronę imprezy – przygotowywanie i przeprowadzanie poszczególnych zajęć.

Plakat Uczta Króla Kazimierza MSHM

galkin@mailxu.com