W co i jak bawili się nasi mali przodkowie

Archeologia dzieciństwa 8 maja

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu Archeologia dzieciństwa. Spotkania poświęcone dzieciństwu na przestrzeni dziejów, przybliżają wiedzę o dziecku – jego wychowaniu, kształceniu, sposobach spędzania wolnego czasu, w tym także przedstawią rozwój myśli pedagogicznych od antyku po czasy współczesne.

8 maja dr Katarzyna Kabacińska-Łuczak opowie o dziecięcych zabawach i zabawkach. Prelegentka jest adiunktem w Zakładzie Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. historię wychowania, zabawy i zabawki dziecięce, rodzinę w dawnej Polsce, dziecko i dzieciństwo (w tym na terenie Wielkopolski w XIX w.), dziecko w dawnej i współczesnej literaturze oraz dawną i współczesną literaturę dla dzieci i młodzieży. Jest autorką wielu interesujących publikacji naukowych.

 

Wykłady są częścią projektu Spotkaj (w) Muzeum.

8 maja pl

ekis-elvina