Archeologia dzieciństwa – Nauczanie w Imperium Rzymskim

plakat 7.03. nauczanie...

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu Archeologia dzieciństwa. Tym razem poznamy realia edukacyjne Imperium Rzymskiego.

7 marca 2013 roku, godz. 18.00

Prof. Adam Ziółkowski
NAUCZANIE W IMPERIUM RZYMSKIM CZYLI DYLEMATY DWUJĘZYCZNOŚCI

Wstęp wolny

Prof. Adam Ziółkowski jest historykiem starożytności oraz kierownikiem Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumacz, autor podręczników szkolnych i akademickich. W 1993 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy pt. The Temples of Mid-Republican Rome and Their Historical and Topographical Context (książka została opublikowana w Rzymie rok wcześniej). Zainteresowania badawcze profesora Ziółkowskiego skupiają się m.in. na zagadnieniach początków miasta Rzym, wczesnej historii państwa rzymskiego (królestwo i wczesna republika), dziejach chrześcijaństwa w starożytności. Członek Collegium Invisibile.

Wykłady są częścią projektu Spotkaj (w) Muzeum.

 

plakat 7.03. nauczanie...

klaman.coralee@mailxu.com demarce-tasia@mailxu.com garlits267@mailxu.com