XVI Festiwal Nauki 2012 – Brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignorancję

Logo-Festiwalu Nauki

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza na szereg imprez organizowanych w ramach Festiwalu Nauki. Po raz pierwszy wydarzenia organizowane przez MSHM odbywać się będą w dwóch miejscach – w siedzibie placówki w Pruszkowie oraz na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. W tym roku przybliżymy uczestnikom zagadnienia związane z EPOKĄ BRĄZU. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem.

25.09 godz.18.00, MSHM, Archeologia i legenda starożytnej Troi – prelekcja prof. Kazimierza Lewartowskiego.

26.09 godz. 9.30 i 12.00, MSHM, Nie wszystko złoto co się świeci – lekcje festiwalowe – Agnieszka Drzażdżyńska i Krystyna Koza odkryją sekrety starożytnych brązowników.

27.09. godz. 16.00, MSHM,  Od zawieszki do miecza – Klub młodzieżowy – Michał Majcher opowie i pokaże tajniki pracy starożytnego brązownika, uczestnicy będą sami mogli spróbować swych sił w starożytnym rzemiośle.

29.09, godz. 10.00-16.00, Wydział Fizyki PW, Magiczny świat archeologii – Festiwal Nauki Małego Człowieka – zespół MSHM przybliży dzieciom zagadnienia związane z wykopaliskami archeologicznymi, wydobyte artefakty staną się inspiracją do wykonywanych własnoręcznie rekonstrukcji naczyń, ozdób, krajek i mieszków.

Prelekcja, Klub młodzieżowy, Festiwal Nauki Małego Człowieka – wstęp wolny

Lekcje festiwalowe – klasy obowiązuje wcześniejsza rezerwacja, do 14.09 zapisy przyjmowane są w ŚLCJ ul. Pasteura 5A w Warszawie, od 17.09 w MSHM

Szczegółowy program FN 2011 jest dostępny na stronach internetowych: www.festiwalnauki.edu.pl

25.09 godz.18.00, MSHM, Archeologia i legenda starożytnej Troi

Prowadzący – prof. dr Kazimierz Lewartowski

Prelekcja, Spotkanie klubowe

Troja, Ilion to starożytne miasto położone w Troadzie u zachodnich wybrzeży Azji Mniejszej nad rzeką Skamander (Turcja). Zostało uwiecznione przez Homera w „Iliadzie” – w jednym z najsłynniejszych eposów starożytności. Opowieść greckiego Aojdy, na przestrzeni wieku wzbudzała wiele emocji. U schyłku XIX wieku, dzięki ogromnej fascynacji homeryckim eposem, niemiecki kupiec i archeolog-amator Heinrich Schliemann rozpoczął badania na wzgórzu Hisarlik odkrywając ruiny starożytnego Ilionu. O tym jak do tego doszło, co dokładnie odkryto, o czym świadczą najnowsze badania archeologiczne, ile jest prawdy w homeryckim eposie o legendarnym mieście i jego mieszkańcach a także o wielu innych aspektach z dziejów tego niezwykłego miejsca będzie się można dowiedzieć w trakcie prelekcji prof. Kazimierza Lewartowskiego.

Kazimierz Lewartowski, ur. w Warszawie w 1955 r., studiował archeologię śródziemnomorską w Instytucie archeologii UW w latach 1974-79. Pracę magisterską z zakresu archeologii egejskiej napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Ludwiki Press, która była jego mistrzem oraz promotorem pracy doktorskiej na temat końca epoki brązu w Grecji obronionej w 1986 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1996 roku, na podstawie pracy 0mykeńskich obyczajach grzebalnych. W latach 1979-83 był uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym, a od roku 1983 jest pracownikiem Instytutu Archeologii UW. W Instytucie Archeologii pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw studenckich (1991-93), kierownika Zakładu Archeologii Egejskiej (od 1993) oraz dyrektora (2002-2012). Zainteresowania naukowe K. Lewartowskiego koncentrują się na archeologii epoki brązu w Grecji, a szczególnie na kulturze mykeńskiej oraz na archeologii śmierci. Od roku 2007 jest związany z Polską Misją Archeologiczną w Ptolemais w Libii, gdzie kierował badaniami terenowymi i naukowymi. Na marginesie głównego nurtu badań interesuje się także recepcją kultur egejskich w kulturze polskiej oraz zagadnieniami pamięci o przeszłości w Grecji klasycznej. Jego dydaktyka obejmuje archeologię egejską oraz podstawowy kurs z archeologii Grecji klasycznej, dzieje budownictwa i architektury w Grecji, dzieje obyczajów grzebalnych w Grecji i metody ich badania, mity greckie pod kątem badań nad poszukiwaniem przechowanej w nich pamięci o przeszłości. Prowadzi też objazdy naukowe studentów po Grecji, obejmujące swą tematyką przeszłość tego kraju od epoki kamienia po dzieje najnowsze.

Jest autorem między innymi następujących prac: The Decline of the Mycenaean Civilization. An Archaeological Study of Events in the Greek Mainland, Ossolineum, Biblioteka Filologiczna, Wrocław, Warszawa 1989; Late Helladic simple graves. A study of Mycenaean burial customs, BAR Int. S. 878, London 2000; Unpublished objects from Kalamaki (Attica) in the National Museum at Athens, Athenische Mitteilungen 102, 1987, 115-130; Mycenaean objects from the National Museum in Warsaw, Światowit VI (XLVII) A, 2004-2005 (wyd. 2006), 19-24; Polish archaeological research in Ptolemais (Cyrenaica) in years 2001-2007, Libya Antiqua: Annual of the Department of Archaeology of Libya, NS V, 2010, 99-108 (z T. Mikocki, G. Yacoub i in.); recenzji w: Archeologii, American Journal of Archaeology, Gnomon, Studies in Aegean Archaeology.

26.09 godz. 9.30 i 12.00, MSHM, Nie wszystko złoto co się świeciPoznajemy sekrety starożytnych brązowników

Prowadzący – Agnieszka Drzażdżyńska i Krystyna Koza

Lekcje festiwalowe dla klas IV-VI

Jak wyglądało życie codzienne w epoce brązu – w jakich domach mieszkali ówcześni ludzie, jak się ubierali, jakie ozdoby nosili i jak je wykonywali? Warsztaty rekonstrukcji ozdób z epoki brązu.

  • Prezentacja multimedialna, pogadanka z uczestnikami, prezentacja zabytków, rekonstrukcji; warsztaty – wykonywanie podstawowych ozdób z drutu miedzianego przez uczestników:
  • Przybliżenie uczestnikom pojęcia Epoki Brązu, charakterystyka okresu, opis życia codziennego, zwyczajów, ubioru, ozdób, wyrobów z brązu w tym narzędzi i broni (skarb wyrobów brązowych z Pruszkowa). Gdzie i jak mieszkali ówcześni ludzie? Przedstawienie podstawowych technik brązowniczych. (Krystyna Koza, Agnieszka Drzażdżyńska) ok. 15-10 minut
  • Praktyczne zajęcia, w czasie których dzieci wykonują ozdoby z drutu miedzianego. (Agnieszka Drzażdżyńska, Krystyna Koza) ok. 45-60 minut

 

27.09. godz. 16.00, MSHM,  Od zawieszki do miecza –  Tajniki pracy starożytnego brązownika
Prowadzący – Michał Majcher

Prezentacja multimedialna połączona z prelekcją i pokazem, Klub młodzieżowy

Opowieść o epoce brązu, roli kolorowej metalurgii oraz pozycji starożytnego brązownika w ówczesnym społeczeństwie. Prezentacja warsztatu pracy brązownika – technik metalurgicznych, narzędzi oraz wyrobów.

W IV tysiącleciu p.n.e. na Bliskim Wschodzie po raz pierwszy zaczęto wykorzystywać brąz do wyrobu różnego rodzaju przedmiotów, w Europie – na Krecie i w Grecji, od III tysiąclecia p.n.e., zaś na terenie dzisiejszej Polski, w końcu III tysiąclecia p.n.e. Brąz jest stopem miedzi i cyny i wraz ze znajomością jego wytopu nastąpił nowy okres w dziejach rozwoju kultury ludzkiej. Z brązu wykonywano ozdoby – zapinki, bransolety, nagolenniki, zawieszki, naszyjniki; broń – groty włóczni i oszczepów, miecze, okucia tarcz, pancerze, hełmy oraz narzędzia – siekiery, dłuta, noże, sierpy. Umiejętność przetwarzania rud metali upowszechniała się na ziemiach Polski w ciągu II tysiąclecia p.n.e. Zajmowali się tym odlewnicy- ludzie o wysokim statusie społecznym. Wiedza o przetwarzaniu metalu była postrzegana, jako magiczna. Brązowników traktowano jak ludzi obdarzonych tajemną mocą.  W trakcie spotkania będzie można bezpośrednio poznać warsztat pracy starożytnego brązownika. W muzealnej kuźni przy rozpalonym palenisku prowadzący będzie demonstrował starożytne techniki obróbki brązu.

Michał Majcher jest archeologiem. Od wielu lat zajmuje się rekonstrukcją historyczną i popularyzacją archeologii w formie pokazów archeologii eksperymentalnej. Szczególnie pasjonuje go wykonywanie kopii biżuterii i części stroju z metali kolorowych z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza. Poprzez pokazy i warsztaty stara się pokazać przeszłość w ciekawszej formie, pozwalającej przenieść się w czasie, gdyż nauka w tej formie może być pasjonującą przygodą. Jego pokazy mogli oglądać widzowie w wielu ośrodkach rekonstrukcji historycznej i na festiwalach archeologicznych w całej Europie.

 

29.09, godz. 10.00-16.00, Wydział Fizyki PW, ul. Koszykowa 75, Magiczny świat archeologii – Festiwal Nauki Małego Człowieka

Prowadzący – zespół MSHM

Jak pracuje archeolog – w jaki sposób odkrywa zabytki i jak je dokumentuje? Odnalezione w wykopie obiekty będą inspiracją do wykonania, pradziejowymi sposobami, naczynia glinianego, ozdoby miedzianej, utkania krajki, czy też uszycia mieszka.

Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak przebiegają wykopaliska archeologiczne, jakim sprzętem i narzędziami posługują się badacze? Następnie otrzymają szpachelki, pędzelki, metrówki, aby odkrywać „obiekty” i „zabytki” w zaaranżowanym wykopie. Będą mogli dowiedzieć się, do czego służy i jak działa niwelator oraz w jaki sposób wykonuje się dokumentację znalezisk. Dzieci będą eksplorować pozostałość po piecu hutniczym, palenisku, grobie popielnicowym. Odnalezione przedmioty będą inspiracją do wykonania ich repliki a tym samym do poznawania życia codziennego naszych przodków. Odkrywając fragment naczynia spróbują je wykonać pradziejowymi technikami. Znajdując fragment grzebienia poznają warsztat pracy grzebieniarza, odnaleziony fragment wisiorka umożliwi zaznajomienie się z tajnikami pracy brązownika i samodzielnego wykonania ozdoby. Ponadto, dzieci będą mogły utkać krajkę na bardku i uszyć mieszek.

Festiwal Nauki Małego Człowieka, to kilkadziesiąt imprez przygotowanych specjalnie dla dzieci. Jego celem jest wzbudzanie zainteresowań różnymi dziedzinami nauki, a poprzez zabawę rozwijanie wśród najmłodszych ciekawości poznawczej, która z kolei będzie rozwijać wyobraźnię i będzie tłumaczyć podstawowe prawa natury.

silmon.josphine@mailxu.com rodina_christian@mailxu.com hevessydanette@mailxu.com