Kinderferienprogramm 2012 w Kirchheim

Eksploracja

Na przełomie maja i czerwca przedstawiciele naszego Muzeum współtworzyli warsztaty dla dzieci zorganizowane przez Mehrgenerationenhaus LINDE w Kirchheim. Ośrodek kultury LINDE należy do organizacji Kreisjugendring, z którą współpracujemy już od wielu lat.

Tegoroczna edycja przeniosła dzieci do wymyślonego miasta Blattstadt. Mali uczestnicy codziennie wybierali sobie zawody (m.in. malarz, dziennikarz, rzemieślnik, naukowiec, archeolog, samodzielny przedsiębiorca), zarabiali pieniądze w specjalnej walucie, które natępnie mogli wydać na wiele dużych i małych atrakcji. Nad porządkiem czuwali w ratuszu, wybrani spośród uczestników, Pan i Pani burmistrz. Dzieci poznawały blaski i cienie dorosłego życia takie jak: odpowiedzialność, planowanie wydatków, płacenie podatków.

Muzealnicy z Pruszkowa zaproponowali dzieciom zatrudnienie na stanowisku archeologa. Codziennie, na specjalnie zaaranżowanym wykopie wytyczaliśmy jego granice, by następnie zgodnie ze sztuką eksplorować zabytki oraz dokonywać drobnych konserwacji. Artefakty były również dokumentowane fotograficznie i rysunkowo, a przed dołączeniem do kolekcji muzealnej przygotowywana była karta katalogowa. Podczas dnia otwartego dla rodziców i przyjaciół nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy archeologicznej w Muzeum Miasta Blattstadt, w którym przewodnikami były same dzieci.

Opracowany specjalnie dla LINDE program obejmował pokazanie uczestnikom pełnej drogi, jaką musi przejść archeolog i muzealnik. Zwracaliśmy uwagę na troskę należną dziedzictwu archeologicznemu, ale przede wszystkim czerpaliśmy wiele nieskrępowanej radości odkrywców.

Więcej zdjęć można zobaczyć na Facebooku

murriel.valentin@mailxu.com deidrick_chase@mailxu.com