Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji

Konferencja w Bydgoszczy plakat

W połowie września gościliśmy w Bydgoszczy na niezwykle ciekawej konferencji Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji. Sympozjum zorganizowane przez Muzeum Regionalne im. Leona Wyczółkowskiego stało się prawdziwą platformą wymiany wizji, idei oraz sposobów przekazywania historii w muzeach. Trzydniowy maraton nie dawał uczestnikom chwili wytchnienia, w zamian proponując nad wyraz szerokie ujęcie tematu. Od  prawnych aspektów działalności muzeów, aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej, nowego spojrzenia na digitalizację wystaw po nowoczesną edukację. Starcie wizji, pomysłów i wykonanych realizacji pozwoliło na zadanie kilku kluczowych pytań, na które środowisko muzealnicze będzie musiało odpowiedzieć sobie w nadchodzących latach, m.in.: Jak powinno funkcjonować nowoczesne muzeum w kontekście zmian programów edukacyjnych i dynamicznej zmiany trybu życia potencjalnych odbiorców? Czy obecna sytuacja w muzeach stanowi o regresie, a może w placówkach dzieje się tak wiele jak nigdy dotąd? W którym momencie wystawy multimedialne niosą jeszcze treści historyczne, a kiedy stają się efektowną sztuką dla sztuki? Oczywiście czas konferencyjny nie mógł przynieść gotowych rozwiązań. Będziemy musieli wypracować je sami w zaciszu pracowni, a potem w konfrontować je z gośćmi nas odwiedzającymi.

Jedno jest pewne – polskie muzea stoją u progu wielkich zmian. Przemiany społeczne, które zaszły w ostatnich latach, digitalizacja oraz tempo naszego życia, działania mediów, nowe formy edukacji sprawiają, że także my, uzurpujący sobie miano „obrońców” przeszłości i kreatorów ich prezentacji musimy się zmienić. Otworzyć na nowe prądy, technologie, sposoby myślenia, przy jednoczesnym pamiętaniu jak ważną misję spełniamy. Nie powinniśmy nigdy o tym zapominać – praca w muzeach nie jest zadaniową w sensie biurowym czy artystycznym, nie jesteśmy zatrudniani dla realizacji własnych ambicji (oczywiście jedno drugiego nie wyklucza), ale przede wszystkim jesteśmy dla ludzi – to oni stanowią sens istnienia naszych muzeów. Ci, którzy byli przed nami, którym należy się nasza uwaga oraz szacunek, oraz ci, którym chcemy opowiedzieć o przeszłości.

Wśród dziesiątek ważkich tematów i projektów zaprezentowany został jeden z naszych projektów. Podczas panelu Formy edukacji historycznej; interakcja, wystąpiła Dorota Słowińska z referatem Pruszkowskie warsztaty historyczno-artystyczne – nowe formy prezentacji prahistorii. Cieszy nas możliwość zaprezentowania tego autorskiego projektu na szerokim forum, tym bardziej, że po czterech edycjach możemy dokonać pewnego podsumowania i przeanalizować ich formułę pod kątem przyszłych realizacji.

Tak jak wspomniane Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego stara się kreować nowoczesną postawę wśród instytucji kultury, tak i sama Bydgoszcz wyrasta ponad przeciętność. Ostatnie kilka lat to prawdziwa eksplozja prac renowacyjnych, wśród których rewitalizacja Wyspy Młyńskiej zasługuje na duże uznanie. Miasto zmieniło swoje oblicze diametralnie, więc jeśli ktoś nie odwiedzał go przez ostatnich kilka lat, lub nie gościł jeszcze nigdy… zapraszamy do Bydgoszczy.

Polecamy strony Muzeum w Bydgoszczy oraz współorganizatorów:

http://www.muzeum.bydgoszcz.pl/

http://www.nimoz.pl/

http://edukacjamuzealna.pl/

 

 

 

 

favero.sadie@mailxu.com